Přeskočit na obsah

Beskydské centrum duševního zdraví funguje na základě spolupráce Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o. a Charity Frýdek-Místek. Svou činnost zahájilo dne 1. 7. 2020.

Centrum vzniklo v návaznosti na proces Reformy psychiatrické péče, jejímž cílem je zvyšování kvality života osob s duševním onemocněním. Centra duševního zdraví propojují zdravotní a sociální péči poskytovanou v terénu skrze multidisciplinární tým. Zajišťují komplexní, koordinovanou a včasnou péči pro lidi se závažným duševním onemocněním ve své spádové oblasti.

Beskydské centrum bylo v době 7/2020 – 12/2021 součástí projektu „Podpora vzniku center duševního zdraví III“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646), který byl realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního projektu Zaměstnanost. Na tento projekt byla poskytnutá finanční podpora Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Komu služby poskytujeme?

Služby poskytujeme dospělým lidem se zkušeností se závažným duševním onemocněním, kteří naplňují projevy onemocnění z okruhů: 

 • schizofrenní poruchy, poruchy s bludy
 • poruchy nálad
 • obsedantně nutkavá porucha
 • některé poruchy osobnosti v závažné formě

Podmínkou je aktuální pobyt ve spádové oblasti Beskydského centra duševního zdraví – Obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek a Frýdlant nad Ostravicí a potřeba komplexní péče zdravotní i sociální části multidisciplinárního týmu.  

Posouzení a přijetí do služby záleží na individuálním vyhodnocení týmu BCDZ na základě kritérií:

 • Ohrožení sebe nebo okolí
 • Omezené schopnosti péče o sebe a domácnost
 • Selhávání v rolích a fungování v běžném životě (pracovní, sociální, školní)
 • Izolovanost, nedostatečné zázemí
 • Nedostatečná míra náhledu na nemoc, vyhýbání se léčbě
 • Opakované hospitalizace
 • Neschopnost čerpat běžně dostupné služby nebo nestačí => potřeba terénu a asertivních kontaktů
 • Potřebnost sociální i zdravotní složky

Jaké služby poskytujeme?

Podporujeme klienty na jejich cestě (k) zotavení (cesta k uspokojujícímu životu budovaná na naději, víře ve vlastní schopnosti, převzetí zodpovědnosti do vlastních rukou a smysluplných životních rolích).

Podporujeme klienty v zapojení do běžného života (vztahy, práce, vzdělání, bydlení, hospodaření s financemi, péče o sebe a domácnost, volný čas).

Poskytujeme informace, pomoc při rozhodování, doprovody, podporu, pomoc v životní krizi, pomocí nácviků a rozhovorů rozvíjíme schopnosti a dovednosti klienta.

Pracujeme také s rodinou klienta a jeho okolím.

Podporujeme skupinová setkávání.

Podporou klienta se snažíme omezit nutnost hospitalizací, případně jej doprovázíme během pobytu v nemocnici a při přechodu z hospitalizace.

 

Kontakt
704 987 724
info@bcdz.cz
Elišky Krásnohorské 249, 738 01 Frýdek-Místek

Provozní doba
Pondělí – Pátek
07:00 – 15:30

Denní místnost
Pondělí – Pátek
09:00 – 15:00

Služby v terénu*
Pondělí – Pátek
Flexibilně dle domluvy

* Obce na území obvodu s rozšířenou působností města Frýdek – Místek:
Baška, Brušperk, Bruzovice, Dobratice, Dobrá, Dolní Domaslavice, Dolní Tošanovice, Fryčovice, Frýdek-Místek, Horní Domaslavice, Horní Tošanovice, Hukvaldy, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, Krmelín, Lhotka, Lučina, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Palkovice, Paskov, Pazderna, Pražmo, Raškovice, Řepiště, Sedliště, Soběšovice, Staré Město, Staříč, Sviadnov, Třanovice, Vojkovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice

Obce z území obvodu s rozšířenou působností města Frýdlant nad Ostravicí:
Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Malenovice, Metylovice, Pržno, Pstruží, Bílá, Ostravice, Staré Hamry, Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem

Ordinační hodiny lékařů

Psychiatr – MUDr. Dobrá Markéta
Pondělí8:30 -15:30
Úterý8:30 -15:30
Středa
Čtvrtek8:30 -15:30
Pátek
Psychiatr – MUDr. Michal Raszka, PhD.
Pondělí
Úterý
Středa8:30 -15:30
Čtvrtek8:30 -15:30
Pátek

Aktivity

Pondělí
Úterý
Středa
ČtvrtekSkupinové aktivity (dle aktuálního programu) 13:00 – 15:00
PátekSkupinové relaxace 10:30 – 11:00
Aktuální program všech aktivit je dostupný v aktualitách.

Naše zásady

Individuální, partnerský a respektující přístup – spolupráci přizpůsobujeme jedinečnosti každé osoby, zastáváme názor, že každý je expertem na svůj vlastní život, pracujeme s možností volby, vytváříme bezpečné a důvěrné prostředí.

Dosažitelnost služby – služby poskytujeme bezplatně, pracujeme v terénu i ambulantně, zázemí centra je bezbariérové. Jsme k dispozici osobně, na mailu i telefonicky. 

Zaměření na zotavení, zdroje a silné stránky – podporujeme klienta v tom, co ho baví, co mu jde, zapojujeme do spolupráce rodinu a blízké. 

Zapojení peer konzultanta – členem týmu je pracovník s vlastní zkušeností s procesem zotavení z duševního onemocnění. 

Udržování a podpora samostatnosti klientů – podporujeme nezávislost klientů, provádíme nácviky vedoucí k soběstačnosti.