Přeskočit na obsah

Mimořádná opatření

Prosíme o dodržování vládních nařízení:

Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

U pracovníků BCDZ je možno zakoupit respirátor FFP2 za poplatek.

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

BCDZ nabízí svým klientům možnost bezplatného testování antigenními testy. Platnost testovaní je 3 dny po odběru. Po odběru je možné vystavit potvrzení o absolvování POC testu na průkaz přítomnosti SARS-COV-2.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *